Jak připravit tisková data

Zde je několik důležitých informací ohledně správné přípravy tiskových dat. Abychom zakázku mohli zpracovat k Vaší plné spokojenosti a v krátkém čase, potřebujeme mít k dispozici co nejkvalitnější podklad, ze kterého budeme vycházet.

Dodaná data by měla již v názvu souboru obsahovat základní informace o zakázce – název subjektu, klíčová slova, výslednou velikost tiskoviny apod., např.: „SkyPrint_rollup_85x200cm_TISK.pdf“

Formáty souborů

Ideální je tiskové PDF v případě skládané grafiky (text+vektory+rastry...). V případě čistě rastrových grafik přijímáme formáty tiff, jpg, png, a to v adekvátním rozlišení vůči pohledové vzdálenosti tiskoviny. Pracovní soubory (ai, psd) přijímáme pouze po domluvě a s náhledem výsledné grafiky. Soubory MS Office a dalších aplikací nepřijímáme. Data mohou mít velikost výsledné tiskoviny, nebo mohou být v poměru (např. 1:10).

Barevnost

Tiskové soubory a v nich obsažené grafiky (obrazy, písma, text atd.) je nutné připravit v barevném režimu CMYK. Barvy RGB jsou určené pouze pro monitory, tudíž při převodu do tiskového prostoru na tiskárně může dojít k barevným odchylkám oproti původní grafice.

Rozlišení obrazů

300 dpi je optimální rozlišení tiskoviny při velikosti 1 : 1. Toto rozlišení je závislé na pohledové vzdálenosti výsledné tiskoviny. V případě velkoformátových instalací pozorovaných z velké dálky může být rozlišení nižší (70–100 dpi) než u fotografie určené na pohled z blízka (200–300 dpi).

SPAD (přesah)

SPAD dokumentu je přesah grafiky mimo čistý formát výsledné podoby tiskoviny. Standardem je navýšení o 3 mm na každou ze stran tiskového dokumentu v případě maloformátových tisků. U velkoformátových věcí, jako jsou roll upy, plachty, velké samolepky, je nutné mít alespoň 5–10 mm. Bez správně vytvořeného spadu nelze tiskovinu oříznout do konečného rozměru. Tiskové značky je nutné dávat s odstupem od velikosti spadu. Text na vizitce by měl být minimálně 2–3 mm od výsledného rozměru tiskoviny.

vizitka přesah spad 

SPECIFICKÉ PARAMETRY TISKOVÝCH DAT

Tvarový ořez na řezacím plotru (samolepky)

V případě nepravidelných tvarů je nutno ke grafice dodat ořezovou cestu. Jde o vektorový tvar, podle kterého bude vyřezán výsledný motiv. Cesta může být buď v samostatném souboru – pdf, eps, ai, nebo dosazena přímo v grafice tak, aby s touto cestou šlo samostatně manipulovat. Tisková data samolepky musí mít spad 2–3 mm.

PVC plachta s kovovými oky

SPAD je nutno dávat alespoň 10 mm z každé strany. Motiv by měl být odsazen nejméně 50 mm od okraje, aby do něj nezasahovala kovová oka.

Roll-up

Roll-up potřebuje cca 0,5 cm spad na každé straně. Dole je spad 30–50 mm kvůli navinutí plachty do systému.

Velké samolepky a polepy

Spady jsou minimálně 5 mm a více.

facebook

NOVINKY

05/05/2019, 10:20
Zde je několik důležitých informací ohledně správné přípravy tiskových dat. Abychom zakázku mohli zpracovat k Vaší plné spokojenosti a...
05/05/2019, 10:16
Odznaky V nabídce máme také reklamní odznaky. Odznak může být opatřen klasickým zavíracím špendlíkem, anebo může mít ze zadní strany otvírák,...

ODBĚR AKCÍ, SLEV, NOVINEK