Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážená paní, vážený pane,
firma Sky Print s.r.o, si Vám tímto způsobem dovoluje poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je firma Sky Print s.r.o.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Sky Print s.r.o. učinila vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

 • 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
  Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, a zároveň zpracovatelem je společnost:
  Sky Print s.r.o., Dušan Kmoch, jednatel
  IČO: 28402537
  DIČ: CZ28402537
  Chráněná 52/7, Praha 8, 182 00
 • 2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
  Při zpracovávání osobních údajů se naše firma řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a právními předpisy ČR chránící osobní údaje. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
 • 3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
  Naše firma zpracovává pouze osobní údaje, které získala přímo od Vás, za účelem splnění smluvního vztahu (obchodní závazkové vztahy).
 • 4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
  Můžete si být naprosto jisti, že firma Sky Print s.r.o. nakládá s Vašimi osobními údaji s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 • 5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
  Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které firma Sky Print zpracovává, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
  - právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  - právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  - právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  - právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší firmy, nebo na email, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.
Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz
Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.
Za Sky Print s.r.o. Dušan Kmoch, jednatel
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook

NOVINKY

05/05/2019, 10:20
Zde je několik důležitých informací ohledně správné přípravy tiskových dat. Abychom zakázku mohli zpracovat k Vaší plné spokojenosti a...
05/05/2019, 10:16
Odznaky V nabídce máme také reklamní odznaky. Odznak může být opatřen klasickým zavíracím špendlíkem, anebo může mít ze zadní strany otvírák,...

ODBĚR AKCÍ, SLEV, NOVINEK